Отварят детските градини

Четири детски градини в Стара Загора, отварят врати на 26 май – четвърта, десета, единадесета и тридесет и трета. От първи юни ще работят всички детски градини и ясли в Общината.

Сутрешният прием ще се осъществява във времето между 7:30 и 9:30 часа. На входа ще се проверя
здравословното състояние на децата. Първия път, когато постъпят в забавачката ще се мери температурата им с живачен термометър. Те ще се приемат на двора, а родители няма да се допускат в сградите.

В следващите дни се препоръчва на родителите да мерят температурата на децата си преди да ги заведат и да оставят детето вкъщи, ако тя е над 37.3 градуса. При връщането в градините няма да се изисква контактна бележка от личния лекар или изследвания. Вместо това от родителите ще се иска да подпишат извънредно декларация, че са запознати с мерките и изискванията в градината. При случай на заразяване с коронавирус, ще се обявява карантина.

Всички директори на детски градини в Община Стара Загора трябва да разговарят с персонала на детските заведения, дали са съгласни да работят в настоящата ситуация. До този момент 5 души са отказали да се върнат на работа. Те ще бъдат в отпуск.