За първи път онлайн обучение на съдебните заседатели в Районен съд – Стара Загора

В Районен съд – Стара Загора, съвместно с НИП, за първи път в България се организира онлайн обучение на съдебни заседатели. След церемонията по встъпване в длъжност и клетвата на новите съдебни заседатели, проведени в античния форум на Августа Траяна, задължителното им обучение също прие нестандартен формат. Предвид приетите мерки за осигуряване на човешкото здраве в условията на усложнена епидемична обстановка, екипът на съда създаде възможност за използване на електронна платформа за видeоконферентна връзка за целите на обучението. Повечето от новоназначените заседатели приеха именно тази форма на обучение. Платформата позволи на лектора, съдия Ива Стефанова от ОС – Стара Загора да запознае новоназначените съдебни заседатели с техните права и задължения в наказателния процес, с етичните правила и стандартите за поведение. Специално внимание бе обърнато на принципите за законност, независимост, конфиденциалност и отговорност, която заседателите трябва да следват при и по повод осъществяването на обществената си функция.

За заседателите, които нямаха възможност да се възползват от дистанционното обучение, бе осигурена и зала на съда. Прозрачен параван за лектора, използването на защитни респираторни маски от всички и редовно почистване на повърхностите в залата бяха част от предприетите, съгласно заповедта на Председателя на съда, мерки за физическата безопасност на присъстващите.