ДФ „Земеделие“ създаде имейл за сигнали за пожари

Паленето на стърнища в страната продължава, въпреки предупрежденията и санкциите, които ДФ „Земеделие“ налага. За по-лесно подаване на сигнали за опожарявания и бърза реакция при локализирането им, фонд „Земеделие“ създаде електронната поща pojari@dfz.bg.

На електронната поща може да се подават сигнали за пожари на земеделски земи на територията на страната. Същите ще бъдат разгледани по компетентност, локализирани и допълнени в слой „пожари“. Имейлът е публикуван на видно място на сайта на институцията.
От началото на годината в ДФ „Земеделие“ са постъпили 5 сигнала с 23 опожарени терена. Дежурните екипи на ДФ „Земеделие“ проверяват на място всички сигнали за запалени стърнища, които се подават към институцията.
Паленето на стърнища е забранено и подобни действия се санкционират, както по българското законодателство, така и по европейските Регламенти. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи, санкцията за първо нарушение е от 1500 до 6000 лв., а при повторно става от 2000 до 12 000 лв.
Припомняме, че през миналата година служителите на ДФЗ са извършили извънредни проверки по 115 сигнала за горящи земеделски площи в страната.