Община Николаево сред най-малките общини

Община Николаево е една от най-малките общини в страната. Това съобщи Националният статистически институт, който оповести данните за административно-териториалното деление на България към 31 декември 2019 г.

Областите ни остават 28, общините – 265. В тях има 3 177 кметства. Населените места у нас са 5 257. 257 са градове, а 5 000 селата.

Средната площ на една област е 3 964 кв. км.

Средната площ на една община в България е 419 кв. км. Най-голямата по територия е Сливен. Освен нея още 7 общини са с територия над 1 000 кв. км, между които е и Стара Загора. Най-малката по територия община в страната е Челопеч (област София). Освен нея още 10 общини са с територия под 100 кв. км – Николаево попада в тях.