Районен съд – Казанлък одобри споразумение за неспазване на карантина и други две за кражби в условията на опасен рецидив

В заседателния 21.05.2020 г. три съдебни състава на Районен съд – Казанлък одобриха споразумения, сключени между подсъдимите, процесуалните им представители и Районна прокуратура – Казанлък.
Наказание от една година „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от три години и „глоба“ в размер на 10 000 лева е наложено на 29-годишния С. В. за неспазване на задължителна карантина. Съдът го призна за виновен в това, че на 17.04.2020 г. в с. Паничерево, община Гурково, по време на обявено извънредно положение в страната, нарушил мерки, издадени против разпространението или появяването на заразна болест по хората (COVID-19), неспазвайки предписание за поставяне под карантина от Столична Регионална здравна инспекция, като не е изпълнил задължението си да не напуска посочения от него адрес в селото. По делото е установено, че мъжът се завърнал от Англия и още на Аерогара София му било издадено задължително предписание.

В проведено разпоредително заседание, съдебен състав на Районен съд – Казанлък прие представеното от страните споразумение, по силата на което 37-годишния Я. С. се призна за виновен в това, че на 28.01.2020 г. в гр.Гурково, област Стара Загора, чрез взломяване на врати, е направил опит да отнеме чужди движими вещи на обща стойност 259.90 лв., като деянието е останало недовършено по независещи от подсъдимия причини и е извършено в условията на опасен рецидив. За това престъпление подсъдимият ще търпи наказание от една година и шест месеца „лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим.
Районен съд – Казанлък одобри и постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Казанлък, подсъдимите А. И., В. Н. и защитника им. Съдът намери, че споразумението е допустимо и не противоречи на закона, предвид което призна подсъдимите за виновни в това, че в периода от 11.02.2020 г. до 16.02.2020 г. в гр.Казанлък, от избени помещения, в условията на продължавано престъпление – на три пъти, в съучастие помежду си, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот, отнели чужди движими вещи на обща стойност от 1265,40 лева. Кражбата е извършена от подсъдимия А. И.в условията на опасен рецидив, поради което той ще търпи наказание в размер на две години и шест месеца „лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим. За подсъдимия В. Н. деянието е извършено в условията на повторност, а наложеното му наказание е единадесет месеца „лишаване от свобода“ , при първоначален „общ“ режим.

Одобрените споразумения имат последици на влезли в сила присъди.