Без такса ,,тротоарно право” за юни

За месец юни да се освободят от такса за тротоарно право собственици и наематели на заведения за хранене и развлечения, ползващи терени общинска собственост, предлага кметът Живко Тодоров. Искането е на сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора

В продължение на два месеца заведенията за хранене и развлечения бяха затворени поради въведените мерки по време на обявеното от 13.03.2020г. извънредно положение в Република България поради заразата с COVID-19. За този период като мярка облекчаваща този бранш в Община Стара Загора беше прието освобождаване от заплащане на таксата за ползване на тротоари, площади и улични платна, по позната като „тротоарно право”. Към настоящия момент след отмяната на извънредното положение се допусна отваряне на заведенията, но се въведоха изисквания за разстояние между маси, дезинфекция, лични предпазни средства за персонал и др. мерки, които изискват допълнителни разходи от страна на собствениците, а от друга страна се ограничава обема на клиентелата. В тази връзка е постъпило искане от сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора за освобождаване от таксите за ползване на общински терени за поставяне на маси и столове пред заведения за периода до края на месец юни.

Съгласно чл. 8 ал.6 от ЗМДТ, Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси. В тази връзка, кметът счита за законосъобразно и в още по-голяма степен целесъобразно Община Стара Загора да подпомогне местния бизнес с даване на възможност още един месец собствениците на заведения за хранене и развлечения да не са притиснати от разхода за тези такси, за да наберат необходимия им персонал, да въведат мерките за безопасно отваряне на заведенията и да продължат своя бизнес, усещайки в този труден за тях и обществото момент, подкрепата на местната власт.