Регионален исторически музей – Стара Загора спечели два нови проекта

Регионален исторически музей – Стара Загора спечели два нови проекта по обявена конкурсна сесия от Министерството на културата за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства. Проектите „Разполагане на нови цифрови обозначения и поставки на експонати с нестандартна форма в постоянната експозиция на РИМ – Стара Загора“ и „Виртуално културно наследство в РИМ – Стара Загора – Virtual heritage“ предвиждат модернизиране на експозиционното пространство чрез иновативен дизайн и въвеждане на съвременните технологии в услуга на посетителите. Те са на обща стойност – 23 000 лв. и се очаква да бъдат реализирани в края на годината.