Инфо Зона – 26 05 2020 – Финансовият анализатор Димитър Георгиев: Диференцирането на ДДС не е полезно за икономиката ни