Сътрудници на Държавна сигурност

Трима общински съветници от „местния парламент “ на Стара Загора са с установена принадлежност към Държавна сигурност. Това става ясно след проверката на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност, и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Валентина Бонева от БСП е била съдържател на явочна квартира под псевдонима „Ком“. Петър Желязков от Движение „Нашият град“, е бил сътрудник на ДС. Документите, въз основа на които е установена принадлежността, са собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител и други. Таньо Брайков от ГЕРБ е бил щатен служител на службите. Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач. Притежавал е и служебна карта. КОМДОС е проверила 751 лица, кандидати за общински съветници – област Стара Загора, регистрирани от ОИК за местни избори 2019 г. Седемстотин тридесет и пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона.