Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 1.06.2020 год. до 5.06.2020 год.

Понеделник –1.06.2020 год.
1 кв. „Самара-2“ вътрешни улици
2 ул. „Христина Морфова“ от бул. „Крайречен“ до ул. „Самарско знаме“
3 ул. „Самарско знаме“ от ул. „Христина Морфова“ до бул. „Никола Петков“
4 ул. „Трета опълченска “ от бул. „Никола Петков“ до ул. „Виктор Юго“

Вторник – 2.06.2020 год.
1 кв. „Самара-1“ вътрешни улици
2 ул. „Родопи“ от ул. „Виктор Юго“ до бул. „Никола Петков“
3 бул. „Цар Симеон Велики“ от бул. „Крайречен“ до бул. „Никола Петков“

Сряда – 3.06.2020 год.
1 кв. „Района на АПК“ вътрешни улици
2 кв. „Кольо Ганчев“
вътрешни улици

Четвъртък – 4.06.2020 год.
1 кв. „Кольо Ганчев“ вътрешни улици
2 ул. „Загоре“ от бул. „Св.П.Евтимий“ до Околовръстен път

Петък – 5.06.2020 год.
1 кв. „Зора“ вътрешни улици

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.