Мъж се призна за виновен, че е шофирал след употреба на алкохол лек автомобил, който не е регистриран

В съдебно заседание, проведено на 01.06.2020 г., Районен съд – Казанлък одобри споразумение, постигнато между Районна прокуратура – Казанлък, подсъдимия Д. Д. и защитника му.

С одобреното от Районен съд – Казанлък споразумение подсъдимият Д. Д. се призна за виновен в това, че на 27.10.2019 г. в гр. Павел баня е управлявал лек автомобил, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,06 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза. За това престъпление съдът му наложи наказание една година и шест месеца лишаване от свобода, като изтърпяването на така определеното наказание се отлага с тригодишен изпитателен срок, както и наказание глоба в размер на 600 лева. Той е лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година и шест месеца.

Мъжът се призна за виновен и за това, че на 27.10.2019 г. в гр.Павел баня е управлявал лек автомобил, който не е регистриран по надлежния ред, доколкото регистрацията на моторното превозно средство е била служебно прекратена, тъй като същото е било регистрирано на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не е изпълни задължението си да го регистрира. Наложеното наказание за това престъпление е глоба в размер на 500 лева.

Районен съд – Казанлък групира наказанията, като определи подсъдимият да търпи едно общо наказание за извършените от него две престъпления по смисъла на Наказателния кодекс, а именно най-тежкото от тях – една година и шест месеца лишаване от свобода, като изтърпяването на така определеното наказание се отлага с тригодишен изпитателен срок. Съдът присъедини за изтърпяване и наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година и шест месеца и наложената глоба в размер на 600 лева. В негова тежест са и направените по делото разноски.

Подсъдимият Д. Д., който е неосъждан, заяви пред съда, че разбира обвиненията, признава се за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Одобреното от Районен съд – Казанлък споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.