Районен съд – Казанлък наложи наказание „Пробация“ за представено неистинско свидетелство за основно образование

Районен съд – Казанлък одобри постигнато между страните и внесено за разглеждане споразумение, с което наложи на подсъдимия К. Х. наказание ПРОБАЦИЯ със следните четири пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от десет месеца, три пъти седмично;
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от десет месеца;
Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие в рамките на две години;

Сто и петдесет часа „безвъзмезден труд в полза на обществото“ в рамките на една година.
Престъплението, за което подсъдимият се призна за виновен пред съда, е извършено от него на 31.07.2019 г. в гр.Казанлък. При подаване на документ – заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство, той съзнателно се ползвал пред служител на Сектор „Пътна Полиция“ гр.Стара Загора, звено Казанлък, от неистински български официален документ – Свидетелство за основно образование, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност.

Одобреното от Районен съд – Казанлък споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.