Инфо Зона – 15 06 2020 – Директорът на ДТ „Гео Милев“: Зажаднели сме за работа