Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 15.06.2020 год. до 19.06.2020 год.

Понеделник – 15.06.2020 год.
1 ул. „Генерал Столетов“ от ул. „Мусала“ до бул. „Руски“
2 ул. „Иван Гарванов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
3 ул. „Княз А. Батенберг“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
4 ул. „Георги Апостолов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
5 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
6 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
7 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
8 ул. „Св. Троица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
9 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
   Вторник – 16.06.2020 год.
1 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
2 ул. „Сава Силов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
3 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“
4 ул. „Цар Калоян“ от ул. „Д-р Т. Стоянович“ до ул. „Захари Княжески“
5 бул. „М. М. Кусев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Св. Княз Борис“
6 бул. „Руски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Св. Княз Борис“
7 ул. „Лубор Байер“ от ул. „Захари Княжески“ до бул. „Руски“
Сряда – 17.06.2020 год.
1 ул. „Д-р Т. Стоянович“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
2 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
3 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
4 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
5 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
6 ул. „Св. Троица“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
7 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
8 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
9 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
10 ул. „Сава Силов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
11 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
12 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
13 ул. „Св. Княз Борис“ от ул. „Д-р Т. Стоянович“ до бул. „М. М. Кусев“
Четвъртък – 18.06.2020 год.
1 ул. „Д-р Т. Стоянович“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
2 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
3 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
4 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
5 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
6 ул. „Св. Троица“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
7 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
8 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
9 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
10 ул. „Сава Силов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
11 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
Петък – 19.06.2020  год.
1 бул. „Цар Симеон Велики“ от ул. „Д-р Т. Стоянович“ до ул. „Хаджи Д. Асенов“
2 ул. „Димчо Стаев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
3 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
4 ул. „Стефан Стамболов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
5 ул. „Екзарх Антим I“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
6 ул. „Майор Кавалджиев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
7 ул. „Св. Троица“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
8 ул. „Св. Отец Паисий“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
9 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
10 ул. „Цар Иван Асен II“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
11 ул. „Сава Силов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
12 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
13 ул. „Св. Княз Борис“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.