Все повече граждани знаят правата си за защита на личните данни

Все повече граждани знаят правата си за защита на личните данни, в това е категорична адвокат Моника Динева. Правото на защита на личните данни е основно човешко право. Обикновено то се разглежда като част от правото на неприкосновеност на личния живот.

Общият регламент за защита на данните дава на физическите лица, чиито данни се събират и обработват. Право на пълна информираност и прозрачност за начините, по които фирмите обработват личните им данни, на постоянен достъп до личните им данни, които биват обработвани, коригиране, ако те са неточни или непълни и изтриване на личните данни, още познато като „правото да бъдеш забравен“, както и право на ограничаване на обработването на личните данни и възражение срещу обработването и употребата на личните им данни във всеки един момент, в който сметнат за необходимо. Това важи и за случаите, когато компания използва лични данни за маркетингови цели, проучвания и др.

Според адвокат Динева, все още се нарушава ползването на лични данни, особенно в интернет.

Под лични данни се разбира всякакъв вид информация, свързана с живо физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, например име, фамилия, адрес, ЕГН, имейл, номер на лична карта, местоположение, IP адрес, бисквитки и др.

Целия репортаж можете да видите в емисията „Новини“ по ТВ СТЗ от 18:30.