20% от заловените безстопанствени кучета през 2019 г. са осиновени

Близо 20% от заловените безстопанствени кучета през 2019 г. са осиновени. Стара Загора е една от областите с най-голям процент на осиновявания.

Своя собственик са намерили 4 305 кучета от общо 22 646 приютени кучета. Областите Бургас, Перник, София град, Стара Загора и Русе са с най-голям процент на осиновявания.

Това стана ясно след приетия от Министерския съвет Отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета през 2019 г.
В 263 общини в страната програмите са приети, а общият брой на регистрираните приюти е 53.

Отчита се положителна тенденция за осиновяване на български животни и в чужбина. С оглед прилагането на единен подход и гарантиране спазване разпоредбите на действащото европейско и национално законодателство е разработена Стандартна оперативна процедура (СОП) за сертифициране при транспортиране на домашни любимци с търговска цел, публикувана на официалната електронна страница на Българската агенция по безопасност на храните.