Инфо Зона – 24 06 2020 – Мария Динева – председател на Общински съвет Стара Загора