Инфо Зона – 30 06 2020 – Гостуват Виктория Димитрова и Живко Петков от МОС Стара Загора