Инфо Зона – 02 07 2020 – Защо да предпочетем Черно пред Бяло море – гост Петко Пашов