Инфо Зона – 03 07 2020 – Димитър Косев: Във всяка трудна ситуация трябва да търсим и нещо добро