Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 06.07.2020 год. до 10.07.2020 год.

Понеделник – 06.07.2020 год.
1 ул. „Димитър Наумов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
2 ул. „Цар Иван Шишман“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
3 ул. „Петър Парчевич“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
4 ул. „Георги Сава Раковски“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
5 ул. „Кольо Ганчев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
6 ул. „Юрий Венелин“ от ул. „Петър Парчевич“ до бул. „Св. П. Евтимий“
7 ул. „Генерал Гурко“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. П. Евтимий“
8 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
9 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
10 ул. „Уилям Гладстон“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
11 ул. „Петър Парчевич“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
12 ул. „Георги Сава Раковски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
13 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
14 ул. „Гео Милев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
15 ул. „Христо Ботев“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. П. Евтимий“
16 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
17 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
18 ул. „Уилям Гладстон“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
19 ул. „Петър Парчевич“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
20 ул. „Георги Сава Раковски“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
21 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
22 ул. „Гео Милев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
   Вторник – 07.07.2020 год.
1 ул. „Братя Жекови“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. П. Евтимий“
2 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
3 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
4 ул. „Уилям Гладстон“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
5 ул. „Петър Парчевич“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
6 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
7 ул. „Гео Милев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
8 бул. „Славянски“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. П. Евтимий“
9 ул. „Хан Аспарух“ от ул. „Иван Вазов“ до бул. „Св. П. Евтимий“
Сряда – 08.07.2020 год.
1 бул. „Свети П. Евтимий“ от ул. „Хан Аспарух“ до бул. „Цар С. Велики“
Четвъртък – 09.07.2020 год.
1 бул. „Свети П.Евтимий“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Войвода С.Черногорски“
2 Пътен Възел бул. „Свети П.Евтимий“ – бул. „Славянски“
3 Локално платно бул. „Свети П. Евтимий“ от „Бисер олива“ АД до ул. „Войвода С.Черногорски“
Петък – 10.07.2020  год.
1 бул. „Свети П. Евтимий“ от ул. „Войвода С.Черногорски“ до ул. „Радост“
2 Локално платно бул. „Свети П. Евтимий“ от ул. „Войвода С.Черногорски“ до ул. „Радост“

 

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.