Пожароопасен сезон

Едно формирование от Втора механизирана бригада с численост 20 военнослужещи е в готовност да оказва помощ на пожарникарите при възникването на пожари в Старозагорско. То разполага с 2 тежки високопроходими и 2 леки автомобила, автомобил за вода и цистерна за питейна вода, както и с необходимите инструменти за гасене.

В Казанлък към 62-ра Стрямска бригада също има формирование, което е готово да съдейства при горски пожари.

В момента вървят проверки на изправността на земеделската техника във връзка с предстоящата жътвена кампания.

Пътнопочистващите фирми в региона също се готвят за пожароопасния сезон. Косят се сухите треви край пътищата. Почистват се от битови отпадъци откритите места за почивка.

Общините в област Стара Загора докладват, че доброволните формирования към тях са обучени и разполагат с необходимата екипировка. Техниката, предназначена да оказва помощ при пожари, е в изправност. И тази година през пожароопасния сезон се забранява паленето на огън на места, които се намират на разстояние по-малко от 100 м от гори и горски масиви. Земеделските стопани и производители по места са уведомени за мярката. При неспазване на предписанията ще бъдат налагани санкции, включително и намаляване на субсидиите. Статистиката показва, че паленето на огън в близост до гори е една от най-честите причини за пожари през лятото.