Инфраструктурни проекти на Община Казанлък

Община Казанлък в момента изпълнява два инфраструктурни проекта, които са част от Инвестиционната програма за 2020 година. Единият от тях е свързан с реконструкцията на улица „Войнишка“ и районът северно от нея – улиците „Крън“, „Гоце Делчев“, „Надежда“, „Трети март“ и „ Станьо Гъдев“.

Другият обект е свързан с реконструкция на улиците „Олимпиада“ и „Толиати“. Заместник-кметът Даниела Коева подчерта, че тяхното изпълнение е факт още в началото на строителния сезон.