В Тракийския университет обявиха допълнителен прием на студенти

Допълнителен прием на студенти обявиха от Тракийски университет Стара Загора за някои от специалностите в различните факултети, както и за филиалите в Ямбол и Хасково:

СПЕЦИАЛНОСТ И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Семестриална такса държавна поръчка
Аграрен факултет, Стара Загора  
Рибовъдство и аквакултури, редовно: 350
Рибовъдство и аквакултури, задочно: 350
Зооинженерство, редовно: 350
Зооинженерство, задочно: 350
Екология и опазване на околната среда, редовно: 350
Екология и опазване на околната среда, задочно: 350
Агрономство, редовно: 350
Агрономство етеричномаслени култури, редовно: 350
Агрономство етеричномаслени култури, задочно: 350
Аграрно инженерство, редовно: 350
Аграрно инженерство, задочно: 350
Медицински факултет  
Акушерка: 400
Медицинска сестра: 400
Социални дейности, редовно: 260
Филиал Хасково  
Акушерка: 400
Медицинска сестра: 400
Медицински колеж  
Медицински лаборант: 350
Педагогически факултет  
НУПЧЕ, редовно: 310
Социална педагогика, редовно: 310
Специална педагогика, редовно: 310
Факултет Техника и технологии, Ямбол, редовно обучение  
Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, редовно: 300
Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, задочно: 300
Автотранспортна и земеделска техника, редовно: 300
Автоматика и компютърни системи, редовно: 300
Електротехника, редовно: 300
Топло- и газоснабдяване, редовно: 0
Технология на храните, редовно: 300
Технология на храните, задочно: 300

Вече подалите документи също могат да допълнят желанията си с изброените специалности.
Кандидатства се с ДЗИ или с оценка (поне 3,00) от успешно издържан през текущата година кандидатстудентски изпит или тест (съгласно посочените за съответната специалност в кандидатстудентския справочник).
За неучаствалите в изпит до този момент ще бъде организиран кандидатстудентски изпит/тест.
Приемат се и оценки от успешно издържани изпити в други университети.

Документи: Диплома за средно образование и лична карта, кандидатстудентска такса 40 лв.
Подаване на документите:
Стара Загора, Тракийски университет, Студентски град, Учебен корпус, стая 200.
Работно време: от 8 до 16 часа, в последният от дните на всеки от интервалите до 12 ч.
Подалите документи ще бъдат включени в предстоящите класирания, което определя и сроковете за подаване на документи:
Ще се проведат кандидатстудентски изпити, както следва:
– тест по биология и изпит по ОЕК, гр. Стара Загора на 22.07.2020 год. /сряда/;
– тест по ОТП и тест по математика, гр. Ямбол на 23.07.2020 год. /четвъртък/;
– тест по биология, гр. Хасково на 24.07.2020 год. /петък/.
Подробна информация можете да намерите на сайта на Тракийски университет или на телефоните на приема:
(042) 673021, (042) 699208, 0882552256, 0889559989