Конкурс за директори на училища

57 са кандидатите за заемане на длъжността „Директор“ на общински и държавни неспециализирани училища в област Стара Загора. Те се борят за 25 обявени директорски места в Общините Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Гълъбово, Чирпан и Мъглиж. До конкурса не са допуснати 7 кандидати. Те не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Конкурсът се провежда в три етапа: допускане по документи, днес бе писменния изпит – тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на директорското място и интервю. Резултатите кой ще оглави училищата ще станат ясни до края на седмицата.