Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 27.07.2020 год. до 31.07.2020 год.

Понеделник – 27.07.2020 год.
1 ул. „Христо Ботев“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Стефан Сливков“
2 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
3 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
4 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
5 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
6 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
7 ул. „Братя Жекови“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
8 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
9 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
10 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
11 ул. „Подп. Калитин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
   Вторник – 28.07.2020 год.
1 бул. „Славянски“ от бул. „Никола Петков“ до бул. „Св. П. Евтимий“
2 бул. „Никола Петков“ от бул. „Славянски“ до ул. „Цар Симеон Велики“
Сряда – 29.07.2020 год.
1 бул. „Крайречен“ от ул. „Христина Морфова“ до бул.„Цар Симеон Велики“
2 ул. „Хан Аспарух“ от бул. „Иван Вазов“ до б-я „Петрол“
Четвъртък – 30.07.2020 год.
1 кв. „Железник“ – малък от бул. „Св. П. Евтимий“ до бул. „Крайречен“
2 кв. „Железник“ – голям от бул. „Св. П. Евтимий“ до бул. „Крайречен“
Петък – 31.07.2020  год.
1 кв. „Железник“ – голям от бул. „Св. П. Евтимий“ до бул. „Крайречен“

 

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.