Свободни места в специалност Медицинска сестра в Медицински факултет на ТрУ

„Отдаденост и грижа“ – това са основните ценности, които всеки млад човек избрал професията на „Медицинска сестра“ изгражда още от първия ден прекрачвайки прага на нашата Алма Матер.

Обучението в тази бакалавърска програма продължава общо четири години, като всички студенти се обучават от висококвалифицирани специалисти в съвременно оборудвани аудитории и зали.

Завършилите бакалаври успешно се реализират в системата на здравеопазването.

Медицинският Факултет на Тракийски Университет и към момента активно работи по кандидатстудентския прием за специалност „Медицинска сестра“, като очаква своите нови студенти от специалност „Медицинска сестра“ и приканва тези, които все още не са избрали своя професионален път да се включат в редиците на неговите студенти, бъдещи специалисти с бакалавърска степен „Медицинска сестра“.

За информация за предстоящи изпити и класирания се обръщайте към Учебен отдел на Ректорат; Тел:042 699 208 и Мобилен: 0882552256,