Студентските съвети срещу семестриалните такси за обучението срещу заплащане

Националното представителство на студентските съвети в Република България изпрати остра позиция до отговорните институции в страната. В нея те изразяват своето неодобрение за драстичното увеличаване размера на семестриалните такси за обучението срещу заплащане.

Настоящата ситуация, свързана с извънредното положение и епидемичната обстановка в страната, доведе до значително намаляване на приходите за бизнеса и повишаване на безработицата в страната. Това се отразява негативно върху доходите на семействата и за голяма част от тях ще бъде непосилно да заплащат новите по размер такси от собствени средства или чрез кредити. Поради тази причина студенти, които се обучават по желаната специалност, ще бъдат лишени от възможността да продължат своето обучение.
Липсата на устойчивост и яснота относно ежегодните промени в размера на таксите за обучение ще доведе до отлив на кандидати за обучение срещу заплащане, което е крайно нежелателно при нарастващата потребност от специалисти и тенденцията за съществено намаляване на държавния прием.

Така например в резултат на направените изменения таксата за обучение срещу заплащане в специалност „Медицина” за учебната 2020/2021 година се увеличава на 10 212 лв., което е с 3 122 лв (близо 50%) повече от тази, при която са приети и се обучават студентите до момента. При специалностите „Дентална медицина” и „Фармация” завишението възлиза съответно на 14% (943 лв.) и 16% (1 120 лв.), а за студентите по други специалности, като например „Оптометрист”, таксата се покачва със значителните 170% (2 554 лв.).
Примери с драстично увеличение на семестриалната такса могат да бъдат дадени във всички професионални направления, като обучаваните следва да заплащат своите такси с увеличение над 45%.
Това драстично увеличение създава социално напрежение сред студентите, приети при условията на осезаемо по-ниски такси, и е възможно да доведе до негативна тенденция в началото на учебната година множество студенти да прекъснат своето обучение.
Националното представителство на студентските съвети в Република България подкрепя студентското недоволство, тъй като размерът на таксите, в насока на тяхното повишаване, следва да отразява повишаването на качеството на обучението, а не да бъде мотивирано от необходимостта за покриване на дефицити в бюджетите на държавните висши училища.
Студентските съвети намират водената политика за драстично увеличение на семестриалните такси за студентите в програми за обучение срещу заплащане като неприемливи за системата като цяло.
Водейки активен диалог с ръководствата на висшите училища, изразяваме общата загриженост за случващото се и отправяме молба към министъра на образованието и науката да преразгледа водената политика по отношение на увеличението на семестриалните такси за обучението срещу заплащане.
От организацията настояват да се срещнат и с премиера Бойко Борисов.