7,4% безработица през юни

Област Стара Загора е на 7 -мо място в страната по равнище на безработица. През месец юни тя е 7,4 % при 8,3 за страната, а хората без работа в региона намаляват спрямо предходния месец. Към края на юни регистрираните безработни са 10 976. С най – ниско равнище е община Казанлък –  6,7 %, Гълъбово – 6,5 % и Стара Загора – 5,1 %, а с най – високо община Николаево – 45,4 %. През юни на работа са постъпили 1300 души. 375 от тях са с работническа специалност, 472-ма са специалистите и 453 хората без квалификация. Повече от безработните са жени 6 444 и 4532 мъже. Броят на жените намалява спрямо предходния месец. Разпределението по възраст се отличава с нарастване на хората, които търсят работа над 55 години. В Бюрата по труда са заявени 749 свободни работни места.