Тракийски университет обявява допълнителен прием по търсени от пазара на труда специалности

Ако искате да повишите Вашата квалификация, образование и знания, които ще Ви гарантират нови възможности за кариерно развитие и реализация, Тракийският университет в Стара Загора е мястото, което може да Ви осигури всичко това. Тук ще получите необходимата теоретична и практическа подготовка, за да развиете своя потенциал.

Обявен е  допълнителен прием по специалности, които са изключително търсени на пазара на труда, предлагат добра реализация още в процеса на обучение, както и успешно кариерно развитие в бъдеще.

Държавна поръчка:

Автотранспортна и земеделска техника – ФТТ – Ямбол

Автоматика и компютърни системи – ФТТ – Ямбол

Аграрно инженерство

Агрономство

Агрономство (Етеричномаслени култури)

Акушерка – МФ – Стара Загора и Филиал – Хасково

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия – ФТТ – Ямбол

Екология и опазване на околната среда

Електротехника

Зооинженерство

Медицинска сестра – МФ – Стара Загора и Филиал – Хасково

Медицински лаборант

Рибовъдство и аквакултури

Технология на храните

Платено обучение в Стопански Факултет:

Аграрна икономика и търговия редовно, платено

Аграрна икономика и търговия задочно, платено

Регионална икономика и управление редовно, платено

Регионална икономика и управление задочно, платено

Местни финанси редовно, платено

Местни финанси задочно, платено

ИТ в икономиката редовно, платено

ИТ в икономиката задочно, платено

За повече информация се обадете на телефон: 042 699 208; 042 673 021; 0882 552 256; 0889 559 989 или  посетете нашия сайт: www.uni-sz.bg.