Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 10.08.2020 год. до 14.08.2020 год.

Понеделник – 10.08.2020 год.
1 ул. „Армейска“ от ул. „Мусала“ до бул.„Цар Симеон Велики“
2 ул. „Генерал Делчев“ от ул. „Капитан П. Войвода“ до ул. „Армейска“
3 ул. „Св.Княз Борис“ от ул. „Армейска“ до ул.„Д-р Тодор Стоянович“
4 ул. „Дравска епопея“ от ул. „Св.Княз Борис“ до бул.„Цар Симеон Велики“
5 ул. „Поручик Ст.Канев“ от ул. „Подполковник Д.Димитров“ до бул.„Цар Симеон Велики“
6 ул. „Страцин“ от ул. „Св.Княз Борис“ до бул.„Цар Симеон Велики“
7 ул. „Чая“ от ул. „Св.Княз Борис“ до бул.„Цар Симеон Велики“
8 ул. „Оборище“ от ул. „Св.Княз Борис“ до бул.„Цар Симеон Велики“
9 ул. ул. „Подполковник Д.Димитров“ от ул. „Дравска епопея“ до ул. „Страцин“
10 ул. „Одринска епопея“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Георги Байданов“
11 ул. „Български войн“ от ул. „Одринска епопея“ до ул. „Чая“
12 ул. „Милин камък“ от ул. „Одринска епопея“ до ул. „Априлско въстание“
13 ул. „Оборище“ от ул. „Св.Княз Борис“ до бул.„Цар Симеон Велики“
14 ул. „Илинден“ от ул. „Одринска епопея“ до ул. „Димчо Стаев“
15 ул. „Искър“ от ул. „Марица“ до ул. „Димчо Стаев“
16 ул. „Марица“ от ул. „Милин камък“ до ул. „Христо Ботев“
17 ул. „Чая“ от бул.„Цар Симеон Велики“ до ул. „Христо Ботев“
18 ул. „Априлско въстание“ от ул. „Оборище“ до ул. „Христо Ботев“
19 ул. „Оборище“ от бул.„Цар Симеон Велики“ до ул. „Милин камък“
20 ул. „Марица“ от ул. „Милин камък“ до ул. „Христо Ботев“
21 ул. „Чая“ от бул.„Цар Симеон Велики“ до ул. „Христо Ботев“
22 ул. „Христо Ботев“ от ул. „Димчо Стаев“ до ул. „Одринска епопея“
23 ул. „Арда“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
24 ул. „Тича“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
25 ул. „Въча“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
26 ул. „Явор“ от ул. „Братя Жекови“ до ул. „Георги Байданов“
27 ул. „Неофит Рилски“ от ул. „Тича“ до ул. „Въча“
28 ул. „Братя Жекови“ от ул. „Димчо Стаев“ до ул. „Арда“
29 ул. „Георги Байданов“ от ул. „Димчо Стаев“ до ул. „Одринска епопея“
30 кв. „Любен Каравелов“ Вътрешни улици
31 ул. „Радецки“ от ул. „Гвардейска“ до ул. „Иван Вазов“
   Вторник – 11.08.2020 год.
1 кв. „Самара-3“ Вътрешни улици
2 ул. „Христина Морфова“ от бул. „Крайречен“ до ул. „Самарско знаме“
Сряда – 12.08.2020 год.
1 кв. „Самара-2“ Вътрешни улици
2 ул. „Трета опълченска“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Виктор Юго“
Четвъртък – 13.08.2020 год.
1 кв. „Самара-1“ Вътрешни улици
2 ул. „Родопи“ от ул. „Виктор Юго“ до бул.„Цар Симеон Велики“
3 бул.„Цар Симеон Велики“ от ул. „Родопи“ до бул.„Никола Петков“
Петък – 14.08.2020  год.
1 кв. „АПК“ Вътрешни улици
2 кв. „Кольо Ганчев“ Вътрешни улици

 

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.