ПУП „Бедечка“ се отменя частично

Подробният устройствен план на „Бедечка“ се отменя частично като незаконосъобразен, става ясно решенията по десет дела на Административния съд на Стара Загора. Те бяха образувани по жалби на собственици на имоти в района срещу решението на Общинския съвет от 27 юни 2019 г., с което бе извършена промяната,съобщава Радио Стара Загора

Новият подробен устройствен план бе приет с гласовете на 35 съветници. Осем бяха против, а двама се въздържаха.

Взето е принципно решение на това място да има парк, а не квартал, каза тогава в зала кметът Живко Тодоров. С приемането на подробния устройствен план вече може да стартират и процедурите по замени на имоти на собствениците на терени там, поясни той.

Тези процедури обаче така и не започнаха, защото собствениците на имоти заведоха 30 дела. Предстои съдът да се произнесе по още 20 от тях.

От досега взетите решения става ясно, че според съда ПУП е  приет в нарушение на Закона за устройството на териториите.

„Според съдебните състави одобреното изменение на подробния устройствен план за регулация противоречи на императивната разпоредба на чл. 15, ал.2 от ЗУТ, според която с последващи подробни устройствени планове могат да се урегулират само улици и квартали, без да се променят границите между поземлените имоти, а незаконосъобразността на изменението на плана за регулация влече незаконосъобразност и на изменението на плана за застрояване“, мотивира се Административният съд. Решенията му могат да бъдат оспорени в 14-дневен срок от съобщаването им на страните пред Върховния административен съд.

Общинският съвет вече обжалва решенията по две от делата.