Стартира ремонт на язовирите в община Чирпан

След няколкомесечна работа на кмета Крачолов и срещи с институции приоритетно започва ремонт на язовирите „Чирпан 2” и „Спасово 1”, като са отделени средства за ремонт и на язовирите „Изворово 2”, „Свобода”, и „ Свобода- Воловарово”. Финансирането е изцяло с държавни средства. Ремонтът се осъществява от Държавната консолидационна компания и обхваща почистване на дъгата на язовирите, основен ремонт на преливниците, смяна на тръби и кранове, изграждане или подсилване на язовирните стени.
Една от основните цели за 2020 година на Държавно предприятие „ Управление и стопанисване на язовири” е оценка на опасността, която представляват язовирите за териториите след тях, възлагане и изпълнение на неотложни аварийни или ремонтни дейности. За община Чирпан, след направената оценка, са определени за ремонт споменатите пет язовира. След приключване на ремонтните дейности язовирите ще имат и изградена система за ранно оповестяване при рязко повишаване на нивото на водата, която ще е свързана с централната система на държавното предприятие и денонощно ще отчита състоянието на язовира и степента на опасност.