ТЕЦ „Марица Изток“ 2 на загуба

През първото полугодие ТЕЦ „Марица-изток 2“ продължава да трупа загуби. Дружеството има отрицателен финансов резултат 128.7 млн. лв., което все пак е с 41.6 млн. лв. по-малко спрямо отчетената загуба 170 млн. лв. към полугодието на 2019 г. Това показват данните от отчета на дружеството за първите шест месеца на годината, публикувани от финансовото министерство.

Една от основните причини за загубите на централата са разходите за квоти за емисии на парникови газове. През първите шест месеца разходите само за тях са 130 млн. лв.

През първото полугодие са продадени 1.7 млн. мВтч електроенергия. Свиването спрямо предходната година е близо 50% и се дължи на значително намалените количества продажби на свободния пазар.