Три години ефективно лишаване от свобода за измамник, представял се за служител на ДАНС

Районен съд – Стара Загора постанови присъда, с която наложи наказание в размер на три години лишаване от свобода, при първоначален „строг“ режим на 55-годишния подсъдим А. Н. от гр.Пловдив.

го призна за виновен в това, че в периода от 11.07.2019 г. до 11.08.2019 г. в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, представяйки се за длъжностно лице, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал у 40-годишна жена заблуждение относно обстоятелствата, че ще й съдейства чрез началника си – генерал Калин Иванов да бъде назначена на работа в Държавна агенция „Национална сигурност“ /„ДАНС“/; че следва да бъдат предоставени необходимите парични средства от нея за заплащане на всички задължителни такси и гаранции за започването й на работа в „ДАНС“; че е ранен по време на служебна операция, в която е участвал в качеството си на служител на „ДАНС“ и спешно са му необходими парични средства за заплащане на предстояща операция на крака му, струваща 15 000 лв.; че са му необходими и парични средства за заплащане на антибиотични медикаменти и с това й била причинена имотна вреда в общ размер на 14 835 лева.

По делото е установено, че познанството между подсъдимия и пострадалата започнало след изпратена покана за приятелство във Facebook от негова страна. На по-късен етап комуникацията им продължила и с телефонни разговори. Мъжът се преместил да живее в гр.Стара Загора, след което започнал да въвежда в заблуждение пострадалата и да и иска от нея парични суми по различни поводи.

Наказателното производство срещу подсъдимия премина по реда Глава XXVII от НПК – съкратено съдебно следствие, като първоначално наложеното наказание беше намалено с една трета. Съдът приложи процедурата, след като А. Н. призна изцяло вината си и изложените в обвинителния акт факти и обстоятелства.

Съдът уважи предявения от пострадалата граждански иск за причинените й имуществени вреди.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред Окръжен съд – Стара Загора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за НЕВИНЕН до установяване на противното с влязла в сила присъда.