Пробация и глоба за казанлъчанин, държал марихуана, нарушил обществения ред и отправил закана за убийство към полицейски служители

Общо наказание „Пробация“ с пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години два пъти седмично, „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от две години, както и глоба в размер на 400 лева, получи 35-годишният К. Ш.

Районен съд – Казанлък намери, че постигнатото между подсъдимия, защитника му и Районна прокуратура – Казанлък споразумение е допустимо, както и че не противоречи на закона и морала.

По силата на одобреното споразумение подсъдимият се призна за виновен в това, че на 28.09.2019 г. в гр. Казанлък е държал, без разрешително, високорисково наркотично вещество – марихуана на стойност 1.38 лева, като деянието представлява маловажен случай. За това престъпление му бе наложено наказание глоба в размер на 400 лева.

На 28.09.2019 г. в гр. Казанлък е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – размахвал нож,  отправял заплашителни думи и забил ножа в заден капак на автомобил, чужда собственост, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изразяваща се в пречене на старши полицай при РУ гр.Казанлък да използва помощни средства (белезници). За това деяние му бе наложено наказание „Пробация“ с пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от една година и осем месеца два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от една година и осем месеца.

На 28.09.2019 г. в гр. Казанлък се е заканил с убийство на двама старши полицаи в РУ гр.Казанлък и това заканване би могло да възбуди основателен страх у тях за осъществяването му.  Наказанието, което ще търпи подсъдимият за това си деяние е „Пробация“ с пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от две години.

Тъй като трите престъпления са извършени от мъжа преди да е имало влязла в сила присъда, за което и да е от тях, съдът, след като определи наказание за всяко престъпление отделно, ги кумулира и наложи най-тежкото.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.