Публично обсъждане на инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична инсталация в землището на с. Зетьово, с. Златна ливада, и с. Целина