Птицеглавият тракийски боен кораб беше пуснат във водите на язовир „Копринка“

С демонстрации на тракийски и египетски бойни облекла и бойни техники на вода в язовир „Копринка“ беше пуснат птицеглавият боен тракийски кораб, който беше сглобен на неговите бегове в рамките на три сезона. Демонстрациите бяха направени от 8 курсанти от Висшето военноморско училище във Варна ръководени от капитан IIIранг Тодор Коритаров, главен асистент в катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“.

Ръководителят на проекта Атанас Димитров заяви, че на този етап корпусът на кораба е приключен, екипът разполага с всички останали подвижни елементи.

На събитието присъства и мореплавателят Дончо Папазов, който подчерта, че Казанлък за него е свещено място, защото това е родният град на неговите деди.

Всичко по кораба е изпълнено по правилата на експерименталната морска археология.“ Поради тази причина и цялото оборудване на екипажа, както и неговото снаряжение е от бронзовата епоха – 1783г- Пр.Хр. В самия кораб ще има съдове за храна, храната ще бъде същата като на траките.

Предвижда се корабът по вода да стига и до мястото, където в древността се е намирал тракийският град Севтополис. Плавателният съд е конструиран на базата на фреските от храма Мединет Хабу, като са използвани приблизително фреските като форма на кораба и като големина, но е приложен и собственият опит на екипа.