Тракийски университет – Стара Загора обявява прием за специалност помощник-фармацевт

Тракийски университет – Стара Загора обявява прием за специалност помощник-фармацевт в Медицински колеж.

Условията за кандидат-студентите са да се явят на тест по биология или да участват в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит по биология.

Балообразуващи са оценките по биология и химия от дипломата за средно образование.

Документи за кандидатстване се приемат от 25.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 Завършилите специалността „помощник–фармацевт” имат възможности за професионална реализация в следните структури:

 • Аптека от открит тип
 • Болнична аптека
 • Дрогерия
 • Магазин за медицински изделия
 • Фармацевтични фирми
 • Фармацевтични заводи
 • Склад за търговия на едро с лекарствени продукти
 • Научно–изследователски институти
 • Висши училища
 • Галено–фасовъчни лаборатории
 • Контролно–аналитични лаборатории

 

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

 Получената професионална компетентност и диплома позволяват на помощник–фармацевта:

 • Да участва в обучение за повишаване на квалификацията си, посещавайки програми за следдипломно обучение;
 • Да повишава квалификацията си чрез различни форми на продължаващо обучение, организирани от Националното сдружение на бакалавър–фармацевтите;
 • Да продължи образованието си в по-висока образователно–квалификационна степен в специалност „Управление на здравните грижи”.