Пренасочват 30% от водите на яз. “Копринка”

30 на сто от досегашния екологичен отток на язовир „Копринка” ще бъде насочван по поречието на река Тунджа към язовир “Жребчево”, за да бъде гарантирано нормалното водоснабдяване на сондажите, които се ползват от жителите на Старозагорска, Сливенска и Ямболска области. Тези обеми вода ще подхранват кладенците по поречието на Тунджа и гарантирано ще осигуряват достатъчни количества питейна вода за жителите на двете области. Това няма да застраши водоснабдяването на област Стара Загора, както и  няма да има проблем с водата за питейно-битови нужди,  защото получава вода от място, което не е зависимо от нивото яз. “Копринка”.