89 чуждестранни кандидат-студенти бяха изпитани онлайн с програма с изкуствен интелект в Тракийски университет

89 кандидати се явиха на онлайн-изпитите за прием на студенти с чуждоезиково обучение.

Освен с квесторите, кандидат-студентите бяха наблюдавани от програма с изкуствен интелект, която следи за коректността на кандидатите относно самостоятелното изпълнение на теста, реагирайки на липсата на визуален контакт с камерата и дали са сами пред компютъра, което  намалява субективния фактор и повишава сигурността на изпита.

По време на изпитите беше използван и специален браузър за заключване на екрана.

Те бяха организирани в два дни – на 29-ти август кандидатите, които са от държави, чиито официален език не е английски, се явиха на изпит по английски език, а на 30-ти на изпити по биология и химия на английски.

Участниците бяха от Гърция, Финландия, Обединено кралство, Кипър, Швеция, Ирландия, Германия, Норвегия, Португалия, Франция, Италия, Пакистан и България.

Сред тях са и четирима наши сънародници, завършили средно образование в чужбина, които искат да практикуват на английски език избраните от тях специалности.

Обучението на английски език в Тракийски университет е популярно сред чужденците за специалностите МЕДИЦИНА и ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА. Самите те споделиха, че са разбрали за приемните изпити в университета от официалния сайт на висшето учебно заведение или от приятели и близки, които учат или са завършили Тракийски университет.