Заповед за затваряне на улици по празниците в Гурково

ЗАПОВЕД

 

№З-396 /25.08.2020г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл.44,ал.1,т.4  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с цел осигуряване на обществения ред и недопускане на произшествия и  във връзка с провеждането на празника на Община Гурково и Традиционното „Био рали с магарешки каручки Гурково 2020“

 

НАРЕЖДАМ:

 

 1. Да се затворятза преминаване на автомобили ( с изключение на автомобилите със специално предназначение)  следните улици в град Гурково:
 • На 04.09.2020 год. от 17,00 часа до приключване на  празничните мероприятия:
 • Бул. „ Княз Александър Батенберг“ – от ул. „ Атанас Манчев“  на север до ул. „ Васил Левски“
 • Ул. „Генерал Гурко“ в участъка от ул. „ Генерал Столетов“ до ул. „ Опълченска“
 • Ул. „ Опълченска“ в участъка от бул. „ Княз Александър Батенберг“ и ул. „ Пенчо Славейков“
 • Ул. „ Шести септември“ в участъка от бул. „ Княз Александър Батенберг“ до ДГ „ Латинка“ гр. Гурково

 

 • На 05.09.2020 г. от 08.00 часа до приключване на І-ви етап от Био рали с магарешки каручки
 • Бул. „ Княз Александър Батенберг“ – в участъка от ул. „ Прохода“ до ул. „Александър Стамболийски“
 • Ул. „ Генерал Гурко“ в участъка от ул. „ Прохода“ до ул. „ Александър Стамболийски“
 • ул. „ Александър Стамболийски“ в участъка от ул. „ Генерал Гурко“ и бул. „ Княз Александър“ Батенберг
 • ул. „ Хан Аспарух“ в участъка от ул. „ Генерал Гурко“ до ул. „ Михаил Греков“
 • ул. „ Михаил Греков“ в участъка от ул. „ Хан Аспарух“ на север до ул. „ Отец Паисий Хилендарски“

 

 1. Да се поставят съответните знаци и обезопасителни ленти , ограничаващи преминаването на автомобили.
 2. Забранявампаркирането на лични МПС за времето от 17.00 до 22.00 часа на 04.09.2020 г. на паркингите до община Гурково и площад „ Войвода Генчо Къргов“ и ул. „ Опълченска“. Паркинга на ул. „ Опълченска“ да се ползва за разполагане на маси за търговия ( скара-бира).
 3. Всички улици посочени в т.1.2 от настоящата заповед ( трасето на Био рали) да бъдат освободени от паркирали МПС до 08.00 часа на 05.09.2020 год.
 4. Определям място за подреждане на състезателите от „ Био рали“ паркинга на площад „ Освобождение“. Същият да бъде освободен от паркирали МПС до 08.00 часа на 05.09.2020 год.
 5. Определям  места за паркиране на МПС за гости на „Био рали“ паркингите пред Автогара Гурково – ул. „ Първи май“ и пред Старата баня – ул. „ Прохода“ и ул. „ Здравец“.
 6. Настоящата заповед да се обяви публично на населението на интернет-страницата на община Гурково www=gurkovo.bgи  на таблата за обяви в населените места.

Препис от заповедта да се връчи на началника на  Участък „ Полиция“ град Гурково  – за изпълнение и контрол , Станьо Георгиев – гл. специалист ОМП и Магдалена Рашева – технически организатор „ Чистота“ – за изпълнение на т.2., кметовете и кметските наместници.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Магдалена Панева – секретар на община Гурково.

 

МАРИАН ЦОНЕВ/ п/

Кмет на община Гурково

Съгласувал: адв. М. Динева – юрист на община Гурково