70 500 лв. получи Павел баня за сметосъбиране

Допълнителни 70 500 лева получи община Павел баня в своя бюджет за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Това стана след заявление на кмета Иса Бесоолу до Районната инспекция по опазване на околната среда – Стара Загора. Средствата са от специалната сметка в РИОСВ за отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и са приведени в бюджета съгласно Заповед № №168/08.07.2020г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда. Това ще облекчи значително разходите по сметосъбиране.
„За шест месеца променихме системата на сметосъбиране и сметоизвазване и резултатите са видими. От днес съм разпоредил да се предоставят на гражданите, които са заплатили такса битови отпадъци, още 800 нови кофи за смет. Във връзка с опазване на чистотата много разчитам на контрола и отговорното поведение на своите съграждани“, апелира кметът Иса Бесоолу.