Българският комисар Мария Габриел става член на Борда на глобалното партньорство за младежта към ООН

По покана на изпълнителния директор на УНИЦЕФ Хенриета Форе българският еврокомисар Мария Габриел става член на Борда на глобалното партньорство Generation Unlimited („Поколение без граници”) и ще се включи в работата по цифровите и предприемачески умения на младите хора. Тази инициатива се фокусира върху увеличаване на възможностите за деца и младежи от 10 до 24 години, по-специално инвестициите в средно образование, умения за учене и осигуряване на заетост.

За мен е чест и отговорност да работя за развитие на умения и компетентности у младите хора, които ще ги направят по-конкуретни на пазара на труда. Главната цел на инициативата «Поколение без граници» е всеки млад човек да бъде обхванат в някаква форма на обучение или заетост до 2030 г. Ключово измерение на тази цел е също онлайн обучението, особено  при трудностите, които трябваше да преодолеем по време на пандемията. С екипа ми вече сме напреднали в работата по тези въпроси.  Те са заложени в актуализирания План за действие в областта на цифровото образование и в рамката на европейското пространство за образование, които ще представя много скоро“, коментира Мария Габриел. Двете инициативи ще действат като движеща сила за по-амбициозен подход към цифровото образование.

По покана на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, който е и съпредседател наGeneration Unlimited, днес следобед комисар Мария Габриел ще вземе участие в срещата на високо равнище под надслов «Поколение без граници: да дадем възможности на половината от света». Тя цели да допринесе за обединяването на световните лидери към изграждане на обща визия за свързване на всички училища и млади хора с интернет чрез подкрепа за инвестиции. Събитието ще ги стимулира също така да ускорят действията за сътрудничество между публичния и частния сектор и ефективно взаимодействие с младите хора за модернизиране на образованието, осигуряване на интернет свързаност и умения в предприемачество за 3.5 милиарда деца и младежи до 2030 г.  Резултатите от срещата ще допринесат и за дискусията по време на Генералната асамблея на ООН на 23 септември.

Достъпът до високоскоростен интернет и осигуряване на условия за дистанционно и смесено обучение са от ключово значение. Нужна е цифрова инфраструктура, но и умения и знания, което означава да инвестираме в професионалното обучение на учителите и развитието на уменията на учащите в областта на цифровите технологии. Без инвестиции в умения и компетентности младите хора ще срещат трудности да отговорят на новите изисквания на пазара на труда.  Eдна от целите ми като член на Борда на „Поколение без граници” и в бъдещото ни сътрудничество с УНИЦЕФ ще бъде придобиването на цифрови умения като движеща сила за конкурентоспособността на младите хора“, коментира българският еврокомисар Мария Габриел.