Тестват локалната система за оповестяване в Стара Загора

На 10 септември (четвъртък), от 11.00 до 13.30 часа на територията на Стара Загора ще бъдат проведени функционални изпитания за интеграцията на локалните системи за оповестяване на територията на „Загорка“ АД и складова база „Континвест“ ООД, площадка „Агробиохим“.

Пробите ще се извършат локално и съгласно утвърдената методика към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО). При предстоящите тестове освен националния звуков сигнал за тревога, ще бъдат излъчени акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка.