Инфо Зона – 11 09 2020 – Димитър Митев: Не може да има единение с хора, които почитат престъпници