Инфо Зона – 29 09 2020 – Зам.-кметът Милена Желева с подробности за празничната програма е по-богата