Готови за работа

9 работодатели ,обявиха 92 свободни работни места на провелата се  младежка трудова борса по проект „Готови за работа”.

Основната цел на проекта е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Дирекциите „Бюро по труда”, както и да се подобрят възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация на пазара на труда.

Търсенето е предимно в сферата на техниката и технологиите, а най-търсени са оператори в производството, кредитни консултанти, търговски работници в хранителни вериги, ветеринарни специалисти.

 На трудовата борса бяха обявени и свободни места за кадрови войници в Българската армия. Експертите от бюрото по труда представиха възможностите за обучение и квалификация, за кариерно развитие и реализация чрез EURES мрежата за европейска мобилност.

70 търсещи работа лица посетиха борсата, от тях – 54 младежи до 29, а тези до 24 – 18 бр. и се възползваха от възможностите за пряк контакт с фирмите4 от младежите не са регистрирани като безработни, а 16 от посетителите са на възраст над целевата група по проекта. 

Други дейности по проекта са:

-Дейности за идентифициране, информиране и мотивиране на активно поведение на пазара на труда на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение; 

-Провеждане на „ателиета за търсене на работа” с максимална продължителност 5 дни; психологическо подпомагане; 

-Насочване към подходящи, съобразени с индивидуалния профил на лицата, мерки за обучение, образование и обучение (осигурява се със собствен ресурс на Агенция по заетостта); 

С фирмите предстоят следващи срещи с цел приемане на заявки за позициите, за които не са срещнали подходящи кандидати на борсата.