Районна прокуратура – Казанлък предаде на съд 32-годишна жена за неполагане на грижи за малолетното си дете

Районна прокуратура – Казанлък предаде на съд З.А., на 32 г., за това, че през периода от месец септември 2018 г. до 24.01.2019 г., в гр. Николаево, обл. Стара Загора, като родител – майка, е оставила детето си – 13-годишно момче, намиращо се под родителските й грижи, без надзор и достатъчна грижа и с това е създала опасност за неговото физическо, душевно и морално развитие – престъпление по чл. 182, ал. 1 от Наказателния кодекс.

З.А. живеела на семейна начала с приятеля си в гр. Николаево. Родителите се разделили след раждането на сина им. По-късно З.А. заминала за чужбина. През месец май 2018 г., З.А. изпратила трите си деца, сред които и непълнолетното момче, от Англия за България с автомобил. Тя не се върнала с тях и останала в Англия. Когато се прибрало в гр. Николаево, малолетното 13-годишно момче отишло да живее при роднини, които не полагали грижи за него. Момчето по цял ден обикаляло с приятели и скитало. Обвиняемата по никакъв начин не се интересувала от детето си, нито се обаждала по телефона, за да разбере как е, нито изпращала пари за отглеждането му. Момчето било оставено от нея без надзор, родителска грижа и контрол, поради което извършвало противообществени прояви. Детето многократно било установявано от органите на полицията, като извършител на посегателства против собствеността на различни хора.

На 24.01.2019 г., при поредното му бягство и последвало няколкодневно скитане, малолетният бил установен от служител на Жандармерията, около 21.15 часа, сам на жп гарата в гр. Николаево. На детето била предоставена полицейска закрила, тъй като майката се намирала в чужбина и не полагала никакви грижи за сина си. След изтичане на мярката, с Постановление на Районна прокуратура – Казанлък, детето е било настанено в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни за срок от 14 дни. Поради извършените множество противообществени прояви спрямо малолетното момче са били наложени всички възпитателни мерки, съгласно закона, като последната от тях е настаняване във Възпитателно училище – интернат, където се намира и в момента.

От материалите по делото е видно, че 13-годишното момче е било „дете в риск“ по смисъла на допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето, тъй като е останало без грижите и надзора на майка си, вследствие на което е била налице опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, интелектуално и социално развитие. За осъществяване на състава на чл. 182, ал. 1 от НК е достатъчно бездействието на родителя, изразено в неполагане на грижи и в неупражняването на надзор. С бездействието си З.А. е нарушила обществените отношения, свързани с нормалното развитие на подрастващите, като неизпълнявайки задълженията си като родител е поставила в опасност малолетния си син.  Предстои насрочване и разглеждане на делото от съда.