Над 1 милион лева ще бъдат инвестирани в ремонт на Средно училище “Христо Смирненски” в Гурково.

Средствата са безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020